Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Till exempel urminneshävd, urkund.

Finsk beskrivning

alkuperätodistus

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare