Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förening som måste bildas av den som ville flotta timmer.

Finsk beskrivning

uittoyhdistys

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk