Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Att med ett snöre förena handlingar till en akt.

Finsk beskrivning

nyörittää asiakirjat yhteen; pujottaa nyöri asiakirjojen läpi ne yhdistäen

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk