Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Årlig skatt som erlades för innehavet av hund.

Finsk beskrivning

koiravero

Källor

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Andra språk

Inga termer på andra språk