Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skuldebrev som är ställt att betalas av en viss person.

Finsk beskrivning

jollekin maksettavaksi asetettu velkakirja

Källor

Rothstén, F.W. , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1883 . http://www.genealogia.fi/hakem/sanasto/sanastoesi.htm

Andra språk

Inga termer på andra språk