Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ritning, till exempel generalplan.

Finsk beskrivning

kaava, asemakaava, pohjapiirros

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska asemakaava