Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Försäkringsavgift.

Finsk beskrivning

vakuutusmaksu, preemio

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

premium