Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Institution som huvudsakligen granskade kvaliteten på exportsmör. Den grundades 1913 i Hangö hamn, och 1925 inrättades ett filialkontor i hamnen i Helsingfors. År 1924 utvidgades inspektionerna till att också omfatta ost.

Finsk beskrivning

Valtion Voin- ja Juustontarkastuslaitos

Källor

Pieni Tietosanakirja I–IV , Helsinki: Otava 1925–1928 , IV: 1114. http://runeberg.org/pieni/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

Valtion Vointarkastuslaitos