Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ledamot av akademi eller lärare och studerande vid universitet.

Finsk beskrivning

civis academicus

tiedeakatemian jäsen; yliopistoväkeen kuuluva henkilö; opiskelija tai opettaja yliopistolla

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 204.