Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Chef för drabanter, vanligen översten för Kgl. Maj:ts garde eller en överstelöjtnant.

Finsk beskrivning

henkivartioston ylipäällikkö

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 205.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 409, 975.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 6: 790. http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

drabanthopman