Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Inom Livdrabantkåren verkande tjänsteman med rang närmast efter major.

Finsk beskrivning

henkivartioston korpraali

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 205.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 409.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid