Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Civilmilitär tjänsteman med ansvar för matförrådet och förplägningen ombord på större örlogsfartyg, senare kallad fartygsintendent.

Finsk beskrivning

muonamestari*

laivan muonituksesta vastannut puolisotilaallinen virkamies

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 206, 225.

Andra språk

Inga termer på andra språk