Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Titel på tjänsteman inom hushållningssällskapen som verkade för fiskenäringens utveckling.

Finsk beskrivning

kalamestari*

(Suomen) Talousseuran kalastuselinkeinosta vastaava virkamies

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 206.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

fiskeriinstruktör
fiskinstruktör