Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skatt för underhåll av kyrkoherde i område med fiske som huvudnäring. Fisktiondet ingick i prästprivilegierna 1617 och 1681 och i en mångfald av andra författningar och resolutioner som utfärdats för särskilda landsändar och särskilda fall. De avskaffades i och med prästerskapets lönereform 1886.

Finsk beskrivning

kalakymmenykset, kaloina maksettava kirkollinen kymmenysvero

Kirkkoherran ylläpitoa varten luontaistuotteina kerätty vero kalastusalueilla. Kalakymmenykset kuuluivat papiston etuuksiin vuodesta 1617 lähtien ja ne poistettiin lopullisesti papiston palkkauudistuksen yhteydessä 1886.

Källor

Ignatius, K. E. F. , Statistisk Handbok för Finland. Under författarens inseende delvis omarbetad av A. G. Fontell , 2 uppl. , Helsingfors: G. W. Edlund 1890 , 242.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 8. http://runeberg.org/nf/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Solanterä, Lasse-Juhani , Sukututkimussanasto 2, sekä mittoja, lyhenteitä, sairauksia ja kuolinsyitä 2002 , 102.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Ståhlberg, K.J. , Suomen hallinto-oikeus : sisäasiain hallinto , 2 painos , Helsinki: Otava 1931 , 525.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska kalakymmenykset, kalakymmenysmaksu

Synonymer

fisketionde