Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Andelsägare inom bergs- och gruvindustrin. Fjärdepart var vanligen en gruvlott vid Stora kopparberget. År 1543 var antalet fjärdeparter 320. De ökades efter hand och fixerades 1616 till 1 200. Fjärdeparten var sedan den minsta andelen i bolaget till 1888. Fjärdepart i Stora Kopparberget betraktades som fastighet och inköpet skulle därför lagfaras.

Finsk beskrivning

neljännesomistaja*; kaivostontin omistaja (Stora kopparbergin kaivos)

Källor

Inga källor