Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Reduktionskontor som verkade 1694–1700/1709. Det första bildadades 1694 och de två andra 1696. De leddes av en fjärdepartskamrerare och hade i uppgift att sköta eftergranskningen av klareringen av fjärdeparten enligt beslut av riksdagen 1655. De tre kontoren indrogs från den 1 juli 1700 när fjärdepartsräfsten avskrivits enligt eftergiftsplakatet.

Finsk beskrivning

neljännesperuutuskonttori, neljännesreduktiokonttori

Kaarle X Kustaa aikaisen neljännesperuutuksia eli maareduktioita hoitanut toimielin 1694–1700/1709.

Källor

Danielsson, Christer (et al.) , Riksarkivets beståndsöversikt. Del 4. Kammararkivet , 8 , Stockholm: Svenska riksarkivet 1995 , 190.