Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

De mynt som under 1500–1800-talen präglades i de svenska besittningarna i Baltikum och Tyskland. Under trettioåriga kriget präglades också mynt i flera tyska städer som tillfälligt hade erövrats av svenskarna, till exempel Augsburg och Mainz.

Finsk beskrivning

alusmaaraha*; valloitetuilla alueilla Baltiassa tai Saksassa painettu raha

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk