Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Militär tjänsteman av korpralsgrad som biträdde gevärshantverkare av sergeantsgrad.

Finsk beskrivning

asesepän apulainen*

korpraalin arvoinen aseita huoltanut ja korjannut käsityöläinen

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 207.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 778 (gevärshantverkare).

Andra språk

Inga termer på andra språk