Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Hospitalsföreståndare.

Finsk beskrivning

hospitaalin esimies, sairaalan esimies

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 211.