Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Matmor, värdinna.

Finsk beskrivning

talonemäntä, emäntä

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 212.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 930.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare