Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Hög ämbetsman som övervakade ordningen vid en (stor) delegation.

Finsk beskrivning

lähestystömarski

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

legationsmarskalk