Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Rådman med förvaltningsuppgifter i en stad.

Finsk beskrivning

kunnallisraatimies*

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 216.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare