Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den del av rättsordningen som sedan 1865 reglerar den kommunala verksamheten.

Finsk beskrivning

kunnallisoikeus

Källor

Eklund, Stephanie & Annika Rembe , Juridiska ord och begrepp , Stockholm: Karnov Group Sweden AB 2011 .

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Andra språk

Dåtida finska kunnallisoikeus