Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ledamot av eller bisittare i Medicinekollegiet. År 1736 inrättades sex assessorstjänster vid Collegium medicum. Assessorerna använde bara en del av sin tid åt kollegiet och livnärde sig på medicinsk praktik eller andra tjänster. Först på 1760-talet blev assessorstjänsterna avlönade.

Finsk beskrivning

Collegium medicumin asessori, Lääkintäkollegion asessori

Lääkintäkollegion vakinainen tai avustaja jäsen. Vuonna 1736 perustettiin Lääkintäkollegioon kuusi asessorin virkaa.

Källor

Forsius, Arno , Collegium medicum, lääkintätoimen keskusvirasto. I:Lääketiedettä, kulttuuria, ihmisiä, kuvauksia historiasta . http://www.saunalahti.fi/arnoldus/collmedi.html

Lindroth, Sten , Svensk lärdomshistoria. Frihetstiden , Stockholm: Norstedt 1997 .