Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Institution i Helsingfors där gamla diakonissor vårdades. Elim-hemmet var även ett åldringshem. Det tillhörde Helsingfors diakonissanstalt och grundades 1928.

Finsk beskrivning

(Helsingin diakonissalaitoksen) Elim-koti; diakonissojen vanhainkoti

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk