Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

(Till staden utgående) avgift som varuägare skulle erlägga för varor som passerade tullpackhuset.

Finsk beskrivning

pakkahuonemaksu*

kaupungille suoritettu tarkastusmaksu

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid