Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Officer som biträdde lärare vid militärhögskola eller skjutskola.

Finsk beskrivning

apukouluttaja (sotilaskoulutus)

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 227.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 842.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid