Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på det fartyg som i flotta eller eskader hade till uppgift att repetera signaler från kommandoskeppet (repeterarfartyget), även benämning på befälhavaren på ett repeterfartyg.

Finsk beskrivning

komentajalaiva, apulaiva*

Komentajalaivan käskysignaalit toistanut alus; (myös) apulaivan komentaja.

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk