Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman vid Hans Majestät Kejsarens kansli för Finland.

Finsk beskrivning

eirtyistehtävistä vastaava virkamies

Suomen keisarillisen kanslian virkamies.

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1897.

Andra språk

Inga termer på andra språk