Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på anslagen till lön till militär befattningshavare, i hans egenskap av medlem av regementets stab.

Finsk beskrivning

rykmentin esikuntaan kuuluvan palkkamäärärahat

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk