Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Civil militär tjänsteman som ansvarade för transport och stuvning av artilleriets alla eld- och handvapen med tillbehör.

Finsk beskrivning

asekonstaapeli*

aseiden kuljetuksesta ja pakkauksesta vastannut puolisotilaallinen virkmies

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 236.

Andra språk

Inga termer på andra språk