Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avdelningskontor underställt Finlands Bank. Verksamheten leddes av en bankkommissarie biträdd av en kassör. Diskontkommittén hade två ordinarie medlemmar och två suppleanter.

Finsk beskrivning

Suomen Pankin Jyväskylän haarakonttori

Källor

Inga källor