Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ett avdelningskontor underställt Finlands bank. Verksamheten leddes av en bankkommissarie biträdd av en kassör. Diskontkommittén hade två ordinarie medlemmar och två suppleanter.

Finsk beskrivning

Suomen Pankin Kotkan haarakonttori

Källor

Inga källor