Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman vid Socialstyrelsens yrkesinspektionsavdelning 1918–1922. Innehavaren skulle ha avlagt filosofiekandidatexamen med högsta vitsord i matematik.

Finsk beskrivning

avustuskassojen tarkastaja* (Sosiaalihallitus)

Källor

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1917: nr 123: § 4, 16: 2, 7.

Andra språk

Inga termer på andra språk