Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sjukhusavdelning i Helsingfors för behandling av och undervisning i sjukdomar i öron-, näs- och halsregionen. Den öppnades 1900 utan statsstöd på Brobergskajen. Kliniken var ett privatsjukhus med en särskild poliklinik för medellösa tills professuren i öron-, näs- och halssjukdomar (grundad 1903) tillsattes 1907. Den blev 1908 en universitetsklinik vid Allmänna sjukhuset i Helsingfors. Kliniken flyttade 1951 till Mejlans sjukhusområde (samma byggnad som Ögonkliniken). Den uppgick 1958 i Universitetssjukhuset i Helsingfors.

Finsk beskrivning

Korva-, nenä- ja kurkkuklinikka

korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikka Helsingissä

Källor

Bonsdorff, Bertel , von , Läkare och läkekonst i Finland under 300 år 1640–1940 , Ekenäs: Ekenäs Tryckeri 1978 , 1978: 284.

Andra språk

Latin clinicum oto-rihno-laryngologica

Tid

Självständighetstiden

1900-tal

(1900)
1908–1958