Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman vid Medicinalstyrelsen. Extraordinarieläkare användes som vikarier för att sköta lediga befattningar. Medicinalstyrelsen kunde också förordna dem att sköta andra uppdrag inom hälso- och sjukvården.

Finsk beskrivning

Lääkintöhallituksen ylimääräinen lääkäri

Sijaisuuksia ja tyhjinä olevia virkoja sekä muita satunnaisempia tehtäviä hoitanut lääkäri Lääkintöhallituksen palveluksessa.

Källor

Pesonen, Niilo , Terveyden puolesta – sairautta vastaan. Terveyden- ja sairaanhoito Suomessa 1800- ja 1900-luvulla , Porvoo: WSOY 1980 .