Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Mottagningsenhet för mentalsjuka. Sådana grundades 1882 vid varje länssjukhus. En särskild byrå grundades 1932 i Helsingfors under namnet Upptagningsstationen för sinnessjuka. Byrån omorganiserades 1936 och underlydde direkt Medicinalstyrelsen. Den förestods därefter av en av stadsläkarna. Den omorganiserades 1959 till Psykiatriska upptagningsstationen.

Finsk beskrivning

mielisairaiden vastaanottoasema

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska Sielullisesti sairaiden vastaanottoasema