Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Regionalt mentalsjukhus i Joutseno. Sjykhuset förestods av ett kommunförbund i Viborgs län. Sjukhusstyrelsen bestod av överläkaren, första, andra och tredje underläkaren, översköterskan och sjukhusets ekonom. Det var på 1950-talet ett av Finlands största mentalsjukhus med 800 vårdplatser.

Finsk beskrivning

Rauhan mielisairaala (Joutseno)

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk