Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på beslut att slutgiltigt godkänna ett avtal med en annan stat eller organisation.

Finsk beskrivning

vahvistaa (sopimus)

Källor

Lexin – ett samarbete mellan Institutet för språk och folkminnen och Kungliga tekniska högskolan. Finsk-svensk, svensk-finsk ordbok, http://lexin.nada.kth.se/sve-fin.html

Varför diplomati? En informationsskrift från Utrikesdepartementet , Stockholm: Utrikesdepartementet 1987 .

Andra språk

Inga termer på andra språk