Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Svenskt riksdagsutskott grundat för att övervaka det under Kommerskollegiums förvaltning liggande Rasp-och spinnhuset, inrättat på Långholmen i Stockholm 1722, sedermera alla rasp- och spinnhus i riket. Deputationen upplöstes någon gång efter 1726/1727 års riksdag.

Finsk beskrivning

raspi- ja kehruuhuonevaliokunta

Valtiopäivien valiokunta, joka oli perustettu valvomaan kauppakollegion hallinnon alaista raspi- ja kehruuhuonetta Lånholmenissa Tukholmassa, sittemin kaikkia valtakunnan raspi- ja kehruuhuoneita. Valiokunta lakkautettiin joskus vuoden 1726/1727 valtiopäivien jälkeen.

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 290.

Riksarkivet i Sverige, http://riksarkivet.se/

Andra språk

Dåtida finska Raspi- ja kehruuhuonedeputaatio