Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kommunal inrättning 1927–1958 i Helsingfors för förebyggande verksamhet mot mentalsjukdomar.

Finsk beskrivning

henkisesti sairaiden huoltola*, sielullisesti sairaiden huoltolaitos

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska Sielullisesti sairaiden huoltotoimisto