Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Att fatta ett beslut om något.

Finsk beskrivning

tehdä päätös

julistaa pätemättömäksi

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 716 (preskribera).

Andra språk

Inga termer på andra språk