Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I äldre myndighetsskrifter: skriftlig förbindelse, särskilt om beställning eller rekvisition, försäkran eller löfte, konkret också om den skriftliga handling som föreskriver något: till exempel bank-, penning- eller skuldsedel, lån- eller borgenförbindelse eller överlåtelseskrift.

Finsk beskrivning

sitoumus

velkakirja

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 721.

Marita Perssons dombokslexikon, http://www.domboksforskning.se/dombokslexikon.htm

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

1500-tal
1600-tal
1700-tal
1800-tal
1900-tal

1526–1900-tals början