Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman vid postanstalt som ett land(s postverk) inrättat i ett annat land.

Finsk beskrivning

postiasiamies

postin virallinen edustaja ulkomailla

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/