Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på det formella skriftliga tillstånd under svenska tiden med vilket en hovrätt beviljade en person rätt att verka som sakförare (advocatus, procurator) vid allmänna domstolar. Venia procurandi stadgades 1654 och reglerades närmare för hovrätterna 1656. Sakförare fick dock finnas vid domstolarna från 1615.

Finsk beskrivning

asianajolupa

Källor

Blomstedt, Yrjö , Kuninkaallisen majesteetin oikeus Suomessa. Teoksessa Turun hovioikeus 1623 31/10 1973 Åbo hovrätt 1973, s. 31–168 , Porvoo-Helsinki: WSOY 1973 , 114.

Andra språk

Latin venia procurandi

Tid

Svenska tiden

1600-tal
1700-tal
1800-tal

1654–1809 (Finland)

Synonymer

advokatstillstånd
prokuratorstillstånd