Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Diplomatiska ombud vid kurian. Benämningen är belagd redan på 1200-talet.

Finsk beskrivning

neuvotteluasiamies, neuvotteluprokuraattori

kuurian diplomaattinen edustaja 1200-luvulta lähtien

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , XIII: 474.