Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Lärare som undervisar i de första grunderna av ett (eller flera) läroämne(n) vid elementarskola eller allmänt läroverk.

Finsk beskrivning

alkeisopettaja

oppiaineiden alkeita opettanut opettaja perusopetusta antaneessa tai yleisessä oppilaitoksessa

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 8: 297–298. http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 86.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska alkeisopettaja

Synonymer

läroverkslärare