Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ursprungligen gående bud, gångbud. Termen användes särskilt om postbud som skötte postföringen till fots i ett fögderi från 1633, tills uppgiften övertogs av det indelta postverkets postförare.

Finsk beskrivning

jalkapostimies*

jalkaisin kulkeva lähetti tai postinkantaja

Källor

Forssell, Nils , Svenska postverkets historia. På Generalpoststyrelsens uppdrag utarbetad av Nils Forssell I–II , Stockholm: Postverkets tryckeri 1936 , 38.

Andra språk

Inga termer på andra språk