Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Slarv i tjänsten.

Finsk beskrivning

huolimattomuus (työssä)

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk