Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på länsuppbörden i räkenskapsföringen under 1600-talet.

Finsk beskrivning

lantintrader

läänin veronperinnän nimitys kirjanpidossa 1600-luvulla

Källor

Forssell, Nils , Svenska postverkets historia. På Generalpoststyrelsens uppdrag utarbetad av Nils Forssell I–II , Stockholm: Postverkets tryckeri 1936 , 123.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare